Jestesmy firma rodzinna zalozona w 1989 roku.

 

Do podstawowego zakresu naszej działalności należą:

 • rewaloryzacja zabytkowych zespołów zieleni,
 • całokształt prac związanych z budową i pielęgnacją terenów zieleni - zieleń komunalna, zieleń osiedlowa, zieleń przydrożna, zieleń przemysłowa, zieleń stadionowa,
 • pielęgnacja drzew ozdobnych,
 • pielęgnacja lub wycinka drzew trudnodostępnych (metodą alpinistyczną),
 • pielęgnacja lasów komunalnych,
 • inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem,
 • prace projektowe, doradztwo i ekspertyzy,
 • komputerowa inwentaryzacja zieleni.
catering na dowóz bydgoszcz
Pierogi w Bydgoszczy
https://www.stolnicakujawska.pl/

 

 

Posiadamy w swych szeregach osoby z następującymi kwalifikacjami i uprawnieniami:

 • członka ICOMOS (Internacional Council on Monuments and Sites) Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków
 • rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie: - ochrona krajobrazu kulturowego w specjalizacji: założenia parkowe,
 • biegłego w zakresie ochrony przyrody,
 • podyplomowe studia z zakresu ochrony przyrody i ochrony krajobrazu,
 • kursy specjalistyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki,
 • kursy III stopnia NOT z zakresu zieleni na terenach zurbanizowanych,
 • uprawnienia do stosowania metody zintegrowanej oceny statyki drzewa tzw. SIA Static Integrated Assessment,
 • kursy specjalistyczne z zakresu pielęgnacji drzew w Instytucie w Niemczech,
 • architekta krajobrazu - szereg znaczących projektów i realizacji.

Zatrudniamy także techników ogrodników i leśników. Posiadamy pilarzy z uprawnieniami i badaniami dopuszczającymi do prac na wysokościach ze sprzętem - ukończone kursy pielęgnacji metodą wysokościową (alpinistyczną).